Banki mają się dobrze
 Oceń wpis
   

Opublikowane właśnie przez KNF wyniki banków po trzecim kwartale br. są dobre. Wypracowany w okresie styczeń-wrzesień zysk netto wyniósł PLN8.6mld co oznacza wzrost o prawie 26% w stosunku do analogicznego okresu 2009. W samym trzecim kwartale zysk wyniósł PLN3.1mld, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Warto jednak przypomnieć, że w stosunku do wyników za Q3’2008 (ostatniego przed wybuchem kryzysu finansowego) wynik za ostatni kwartał pozostaje wciąż o 22% niższy.

Analizując strukturę wyniku finansowego w pierwszych trzech kwartałach br. warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze w stagnacji pozostają dochody z działalności bankowej, na które składa się suma przychodów odsetkowych, wyniku z prowizji i opłat (netto) oraz wyniku na pozostałej działalności. W ujęciu rocznym wzrosły one symbolicznie (0.2%r/r). To co w głównej mierze przyczyniło się do poprawy wyników banków to spadek kosztów ich finansowania. Wartość wypłaconych przez banki odsetek spadła w ujęciu rocznym o 12%, co przekłada się na oszczędności rzędu PLN2.7mld. Te niższe koszty, to z jednej strony efekt przeciętnie niższych w tym roku stóp procentowych (na początku 2009 r. NBP był dopiero na ścieżce ich redukcji), ale przede wszystkim znacznie bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp banków do finansowania, a co za tym idzie unikanie sytuacji „przepłacania” za depozyty, co było nagminne na początku 2009 r (wymuszał to ,spowodowany kryzysem, brak płynności rynków finansowych wobec czego depozyty stały się najbardziej solidnym i najbardziej pożądanym składnikiem finansowania).

Jeśli chodzi o pozostałe pozycje, to odnotowany wzrost kosztów operacyjnych (czyli kosztów związanych z działalnością banków) w wysokości 2.7%r/r świadczy o utrzymywaniu dyscypliny kosztowej w warunkach wciąż panującej niepewności. Z kolei relatywnie niewielki, 4.5%r/r, wzrost odpisów z tytułu utraty wartości - odzwierciedlający koszty ryzyka związane z prowadzeniem przez banki działalności kredytowej - świadczy o stabilizacji tych odpisów, czemu towarzyszy stabilizacja udziałów kredytów zagrożonych w portfelach kredytowych banków.
Z elementów wartych odnotowania trzeci kwartał przyniósł dalszy wzrost współczynnika wypłacalności banków (do 13.9%). Tak wysoki jego poziom sprawia, że sektor będzie mógł elastycznie reagować na nadchodzące zmiany, zarówno te regulacyjne jak i te związane z ewentualnym ożywieniem rynku kredytowego.

Patrząc w przyszłość najważniejszą, krótkoterminową zmianą z punktu widzenia banków może być zmiana w polityce monetarnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Przez ostatnich 17 miesięcy stopa referencyjna NBP pozostawała na niezmienionym poziomie, jednakże napływające dane makroekonomiczne wywierają coraz większą presję na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Jeśli do nich dojdzie, będą mieć one wpływ na poziom stóp rynkowych oraz przychody i koszty odsetkowe banków. Ponieważ oprocentowanie aktywów z reguły szybciej dostosowuje się do nowego poziomu stóp niż oprocentowanie pasywów, taka sytuacja powinna stworzyć bankom możliwości zwiększenia wyniku odsetkowego i może przyczynić się do poprawy wyników banków w 2011 r. W przypadku niektórych banków mogą być też widoczne pozytywne efekty ewentualnych redukcji rezerw na zagrożone kredyty. Stanie się tak jednak pod warunkiem, że gospodarka pozostanie na ścieżce 3.5-4% wzrostu gospodarczego.
 

Komentarze (8)
Chaos w globalnym systemie... Członkostwo w strefie euro nie...


   

Najnowsze komentarze
2016-06-04 10:38
piotr janiszewski1:
Czy podążamy śladami Greków?
Witam , Fakty wystarcza same za siebie... Większość podąża drogą do dłużnego[...]
2015-05-23 15:09
wykresyGieldowe:
Pomarzyć zawsze można
W zasadzie racja, ale w kluczowym momencie popełnił Pan kluczowy błąd. Istotą działalności firm[...]
2014-06-18 21:52
wykresyGieldowe:
Przemysł a najwyższa na świecie płaca minimalna
Zgodzę się z ogólnym przesłaniem. W Polsce to nie umowy śmieciowe są problemem – są one[...]
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak